+48 61 8250 785 info@mistrzowieizolacji.pl
Uwaga! Uczestnikiem Programu Mistrzowie Izolacji mogą być tylko osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Należy poprawnie wypełnić wszystkie pola. Podanie niepoprawnych danych będzie skutkowało zablokowaniem w Programie.

Dane dostępowe
Login : 
pole wymagane  
Hasło : 
pole wymagane  
Hasło - powtórz : 
pole wymagane  
Adres e-mail : 
pole wymagane  
Dane do wysyłki
Imię : 
pole wymagane  
Nazwisko : 
pole wymagane  
Adres : 
pole wymagane  
Kod pocztowy : 
pole wymagane  
Miejscowość : 
pole wymagane  
Telefon : 
pole wymagane  
Dane do FV
Nazwa firmy : 
pole wymagane  
NIP : 
pole wymagane  
Adres : 
pole wymagane  
Kod pocztowy : 
pole wymagane  
Miejscowość : 
pole wymagane  

(!) Oświadczam, że przystępuje do programu Mistrzowie Izolacji za zgodą i wiedzą właściciela Firmy oraz, że posiadam jego zgodę na reprezentowanie firmy w programie Mistrzowie Izolacji.
(!) Zapoznałam/łem się z regulaminem programu Mistrzowie Izolacji, który znajduje się na stronie www.mistrzowieizolacji.pl i akceptuję jego zapisy.
(!) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji programu Mistrzowie Izolacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, dotyczących produktów Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. informacji i ofert drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres email oraz numer telefonu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. treści, dotyczących oferty Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Administratorem Danych Osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, e-mail: recepcja@isover.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Programu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie art. 6 ust 1 pkt a po wyrażeniu stosownych zgód. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym MPL Verbum S.A. w celu obsługi niniejszego programu). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu okresów ustawowych pozwalających lub obligujących do archiwizacji dokumentacji oraz do czasu odwołania zgody – w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.


            Proszę czekać.

Przetwarzanie danych